Blå Tågets Mässingssextett

Boka Blå Tågets Mässingssextett. Festmusik, mingelmusik, trädgårdsfest, fanfar, etc.

Mässingssextetten har sitt ursprung i 1800-talets militärorkestrar och blev sedermera populär på kurorter, hälsobrunnar och på de många bruken som ofta hade en egen sextett. Den primära uppgiften var att, förutom militärmusik, spela de melodier som var populära för dagen. Innan radion slagit igenom var den här typen av blåsarensembler ofta det enda sättet för många människor att 

få höra vad som var populärt i de stora städerna.Blå Tågets Mässingssextett grundades 2012 och spelade i många år på Stockholms Centralstation varje söndag inför Blå Tågets avgång ner mot Göteborg. Inslaget var alltid mycket uppskattat tack vare det publiktillvända framträdandet och den glada repertoaren som  består av en blandning av allt ifrån schlagermelodier från 30- till 50-talet till Taube-visor och naturligtvis marscher! Mässingssextetten är en ensembleform som är skapad för utomhusbruk och gör sig väldigt bra vid t.ex. trädgårdsfester och liknande!Ensembeln består, namnet till trots, av sju musiker. Detta beror på att man historiskt sett inte räknade in slagverkaren i numeräret av blåsare utan använde sig av det utefter tillgång. Samtliga medlemmar är yrkesverksamma frilansmusiker och engageras flitigt av bl.a. försvarets musikkårer i Stockholm och Karlskrona. Blå Tågets Mässingssextett uppträder i svensk militäruniform från 1800-talet.Pris för att boka sextetten: 21.000:-


  • Fanfarservice innehar F-skattsedel och kan fakturera.

eller titta mer på

Austre Brasskvintett

Våra fanfarerbjudanden

*All levande musik är momsbefriad. Moms tillkommer därför aldrig i våra priser.